Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Nieodpłatne porady prawne

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej Powiat Namysłowski uruchomił dwa punkty nieodpłatnego poradnictwa prawnego dla mieszkańców powiatu namysłowskiego uprawnionych do skorzystania z tego rodzaju porad.

Powyższe Punkty mieszczą się:

- w Starostwie Powiatowym w Namysłowie Plac Wolności 12 a pok. 220, porady udzielane przez radców prawnych jak i adwokatów.

- w Urzędzie Gminy Pokój  ul. Sienkiewicza 8 (sala ślubów) – Punkt prowadzony przez organizację pozarządową wyłonioną w otwartym konkursie ofert – POROZUMIENIE NAMYSŁOWSKIE z siedzibą w Namysłowie, Rynek – Ratusz 21.

Z poradnictwa udzielanego przez radców prawnych, prawników i doradców podatkowych uprawnione osoby mogą skorzystać w następujących dniach i godzinach:

 

Usytuowanie punktu

Telefon, e-mail

Harmonogram (dni i godziny) udzielania pomocy

Starostwo Powiatowe w Namysłowie Plac Wolności 12 a pok. 220

77 410 -36-95
w. 221

Poniedziałek

16:00-20:00

RP

Wtorek

10:00-

14:00

A

Środa

16:00-20:00

A / RP

Czwartek

10:00-14:00

RP

Piątek

14:00-18:00

A

Urząd Gminy Pokój  ul. Sienkiewicza 8 (sala ślubów)

 77 469-30-85

Poniedziałek

10:00-14:00

Wtorek

10:00-14:00

Środa

13:00-17:00

Czwartek

14:00-18:00

Piątek

10:00-14:00

 

RP - radca prawny udziela porad w punkcie,

A - adwokat udziela porad w punkcie,

A/RP - adwokat udziela porad na zmianę z radcą prawnym