Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Dom Dziecka

Adres

Dom Dziecka
ul. Kazimierza Pułaskiego 1,
46-100 Namysłów
tel./fax +48 77/410-0640
e- mail:

Status Prawny

Powiatowa samorządowa jednostka organizacyjna.
Jednostka budżetowa.

 
Organizacja

Regulamin zatwierdzony uchwałą Nr 100/402/2001 Zarządu Powiatu Namysłowskiego dnia 20 grudnia 2001r.
 

Przedmiot działania i kompetencje

Jest socjalizacyjną publiczną placówką opiekuńczo-wychowawczą przyjmującą dzieci w wieku 3-18 lat, które zostały całkowicie lub częściowo pozbawione opieki rodzicielskiej i dla których nie znaleziono rodzinnej opieki zastępczej. Placówka zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby, a także kształcenie i wychowanie opóźnień rozwojowych oraz szkolnych.
 

 
Osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje

Dyrektor

Elżbieta Krużyńska,

 kieruje i ponosi odpowiedzialność za całokształt pracy, sprawuje nadzór nad pracownikami opiekuńczo-wychowawczymi, administracyjnymi i obsługi.

DOCRegulamin organizacyjny Domu Dziecka w Namysłowie.doc